Statistik Tanaman Padi

No Kecamatan Bulan Tahun Sawah Bukan Sawah
Gedung Tataan Januari 2018 0 0
Gedung Tataan Februari 2018 4.000 4.000
Gedung Tataan Maret 2018 8.000 8.000
Gedung Tataan April 2018 12.000 12.000
Gedung Tataan Mei 2018 16.000 16.000
Gedung Tataan Juni 2018 20.000 20.000
Gedung Tataan Juli 2018 24.000 24.000
Gedung Tataan Agustus 2018 28.000 28.000
Gedung Tataan September 2018 32.000 32.000
Gedung Tataan Oktober 2018 36.000 36.000
Gedung Tataan Januari 2017 0 0
Gedung Tataan Februari 2017 4.000 4.000
Gedung Tataan Maret 2017 8.000 8.000
Gedung Tataan April 2017 12.000 12.000
Gedung Tataan Mei 2017 16.000 16.000
Gedung Tataan Juni 2017 20.000 20.000
Gedung Tataan Juli 2017 24.000 24.000
Gedung Tataan Agustus 2017 28.000 28.000
Gedung Tataan September 2017 32.000 32.000
Gedung Tataan Oktober 2017 36.000 36.000
Punduh Pidada Januari 2018 0 0
Punduh Pidada Februari 2018 4.000 4.000
Punduh Pidada Maret 2018 8.000 8.000
Punduh Pidada April 2018 12.000 12.000
Punduh Pidada Mei 2018 16.000 16.000
Punduh Pidada Juni 2018 20.000 20.000
Punduh Pidada Juli 2018 24.000 24.000
Punduh Pidada Agustus 2018 28.000 28.000
Punduh Pidada September 2018 32.000 32.000
Punduh Pidada Oktober 2018 36.000 36.000
Kecamatan Bulan Tahun